پرسش و پاسخ در حوزه مانیتورینگ zabbix

– آیا ZABBIX توانایی مانیتورینگ تمام تجهیزات تحت شبکه را دارد؟ سیستم مانیتورینگ Zabbix به عنوان یکی از سیستم های جامع مانیتورینگ از روش های بسیار متنوعی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می نماید که این امر توانایی سیستم مانیتورینگ Zabbix را در پوشش طیف وسیعی از تجهیزات شبکه به …