تعاریف:

در این بخش شما یاد می گیرید تعاریف برخی از اصطلاحات رایج در زبیکس: Host دیوایس شبکه است که ما میخواهیم آن را مانیتور کنیم. Host group یک گروه منطقی از Hostها ،که شامل Hostها و Templateها است . Host،Template داخل یک Host group هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند وبرای …

چکیده:

  زبیکس شامل چندین مولفه اصلی می باشد که این مولفه ها عبارتند از: Server یک مولفه مرکزی است که مسول گزارش گیری از agentهای موجود است که اطلاعات آماری و جامعی را به ما می دهد. به زبان ساده سرور یک انبار یا مخزن مرکزی است که همه ی پیکربندی …